Papierový proces je stále súčasťou mnohých procesov vo všetkých oblastiach priemyslu. Zbieranie dát, evidencia, realizácia auditov, prehliadok, zaznamenávanie nápravných opatrení, návrhov na zlepšenie a pod. Technologický pokrok, ktorý si vyžaduje dostupnosť dát, najlepšie v reálnom čase však kladie dôraz na potrebu ich digitalizácie. 

Tvorba rôznych druhov formulárov v elektronickej podobe nie je žiadnou novinkou. Dostupné riešenia však nie vždy dokážu naplniť požiadavky zákazníkov, ktoré sú často špecifické – odrážajúce potreby vyplývajúce z charakteru ich práce. 

Počas našej práce zameranej na priemyselné inžinierstvo sme sa pri zbere dát sami často stretávali s potrebou zaznamenávať rôzne druhy údajov. Nenašli sme však vhodný spôsob, ktorý by dokázal naplniť naše potreby. Rozhodli sme sa teda pripraviť vlastné riešenie – iForms.

iForms je webová aplikácia vytvorená ako riešenie pre digitálnu transformáciu dát. Aplikácia ponúka možnosť vytvárať vlastné elektronické formuláre, zbierať dáta a prezerať si ich. Je navrhnutá veľmi intuitívne, čo zaručuje používanie bez akejkoľvek IT podpory a to napríklad aj pri manažmente užívateľov, ich rolí či skupín. Funkcionality iForms umožňujú nie len zbieranie dát ale aj možné prikladanie rôznych druhov súborov (pdf, fotografie, video záznamy, audio záznamy a pod.), ktoré sú často potrebné napríklad pre preukázanie určitého stavu, ktorého popis nemusí stačiť.

Aplikácia iForms je živá. Snažíme sa o neustále zlepšovanie, ktoré odráža potreby našich zákazníkov. Aj vďaka nim je dnes v aplikácii dostupný manažment informačných tokov, nastavenie notifikácií, či možnosť podpisovania v rámci formulára. Chceme a budeme v tom pokračovať aj ďalej, lebo spokojnosť zákazníkov je pre nás ten najdôležitejší ukazovateľ.

STAŇTE SA PARTNEROM iFORMS

Ako partner iFORMS máte nasledujúce výhody:
 • Zdroje predaja

  Stiahnite si zdroje a nástroje na predaj, aby ste mohli začať konverzáciu o predaji a uzatvárať obchody.

 • Marketingové nástroje

  Stiahnite si marketingové materiály, ktoré vám pomôžu zvýšiť povedomie a generovať potenciálnych zákazníkov.

 • Podpora obchodu

  Spolupracujte s nami, aby ste maximalizovali svoje obchodné príležitosti a uzavreli obchod.

 • Rozvoj podnikania

  Hľadajte nové príležitosti v nezmapovaných prípadoch použitia, trhoch a odvetviach.

Prajete si zaregistrovať sa ako partner iFORMS?

Primárne oslovujeme etablovaných a uznávaných partnerov pôsobiacich vo výrobnom priemysle, na domácom i medzinárodnom trhu.