Zákaznícke tímy robia s iFORMS výnimočné veci

Vytvorené dokumenty

0+

Šablóny

0+

Pilotné projekty

0+

Čo si naši klienti myslia o iFORMS

Libor Kubinec
PLANT CBS COACH & Priemyselný Inžinier

Pomocou riešenia iForms sú audity na rôznych úrovniach v rámci spoločnosti spracované rýchlo, prehľadne, kvalitne a s možnosťou uložiť fotografiu z pracoviska priamo do formulára. Automatické vytváranie prehľadov - výstupov auditov je veľkým prínosom.

Ján Naščák
Manažér obchodnej jednotky

V prostredí iForms sme vytvorili testovací elektronický formulár kontroly stavu zariadenia (TPM). Týmto prístupom je proces prehľadnejší a efektívnejší. Odstránila sa potreba prepisovania, kde sa súbežne eliminovalo aj riziko chýb. Všetky údaje sú okamžite digitalizované a prístupné z databázy.

Dominika Vattaiova
Výrobný manažér

S riešením iForms sme sa zamerali na oblasť viac úrovňových procesných auditov. Týmto prístupom je možné eliminovať papierovú formu, eliminovať potrebu prepisovania a znížiť prácnosť vyhodnocovania.

Pavol Korbel
CBS Manažér

Zber údajov s iForms je rýchly a jednoduchý. Hodnotenie manažmentu pracovísk prostredníctvom auditu 5S s iForms umožňuje okamžite po zbere dát prezerať dáta uložené v databáze, spoločne s fotografiami z hodnotených pracovísk.

Žofia Šimeková
Logistický špecialista

Vďaka možnosti testovania iForms sme si overili výhody a benefity tohto riešenia. Možné uplatnenie iForms vidíme na rôznych oddeleniach našej spoločnosti a to od výroby, cez logistiku, kvalitu až po HSE. Vďaka iForms je možné nahradiť .xls hárky za systém s dátami uloženými v databáze.

Katarína Grenerová
Logistický manažér

Aplikácia iForms nám pomohla rýchlo získať informáciu o aktuálnom stave 5S na našich pracoviskách. Práca s iForms je jednoduchá a intuitívna. Toto riešenie chceme využiť ako súčasť zavedenia fungujúceho 5S v našej spoločnosti.

Peter Juhász
Logistics Continuous Improvement Manager

Jednou s prvých oblastí pri testovaní iFORMS na ktorú sme sa zamerali, bola logistika. Prax ukázala, že online záznamy  s fotografiami o manipulačnej technike pri odovzdávaní zmien môžu do značnej miery znížiť náklady na dodatočné opravy. Rovnako sa nám sprehľadnili aj procesy spojené s nakládkou kamiónov