VYTVÁRAME MODERNÝ A HIGH-END SOFTVÉR PRE JEDNODUCHÉ A INTUITÍVNE POUŽÍVANIE

Zber údajov pomocou papiera vytvára veľa odpadu a zároveň vytvára zaujímavý potenciál na zlepšenie. iForms bol vytvorený tak, aby vám pomohol digitalizovať papierové údaje a eliminovať všetky procesy s používaním papiera.

Všetky procesy spojené s vytváraním, úpravou, vypĺňaním alebo zápisom do databáz prebiehajú v digitálnom prostredí. Na používanie riešenia iForms potrebujete len zariadenie ako počítač, tablet alebo smartfón a prístup na internet (cloud).

PAPIEROVÝ VS DIGITÁLNY ZBER ÚDAJOV

Zber papierových údajov:

 • Objemné na uskladnenie
 • Pomalý tok informácií
 • Vyššia spotreba čas
 • Ľahko stratené alebo poškodené dokumenty
 • Zníženie produktivity
 • Anonymné vykonávanie zmien

Zber digitálnych údajov:

 • Šetrné k životnému prostrediu
 • Okamžitá validácia údajov
 • Zvýšenie efektívnosti
 • Jednoduché vytváranie
 • Rýchle vyhľadávanie a zdieľanie
 • Nízka prácnosť
 • Jednoduchšie ukladanie a analyzovanie
 • Zlepšuje riadenie času
 • Sledovanie zmien
 • Šetrite svoje peniaze

Vlastnosti

Drag ‚n‘ Drop
Používatelia
Skupiny
Rozšíriteľnosť
Bezpečnosť údajov
Dostupnosť dát

Jednoduchosť vytvárania

Vytváranie nových formulárov a úprava formulárov je veľmi jednoduchá s našimi preddefinovanými prvkami a funkciou Drag 'N' Drop.

Feature

Používatelia

Priraďte rolu jednotlivým používateľom podľa oprávení, ktoré budú mať vo vzťahu k formulárom. To uľahčuje definovanie prístupu k úpravám, správe alebo vypĺňania formulárov len určeným.

Feature

Skupiny

Formuláre je možné zoskupiť podľa vybratého kľúča do skupín. Formuláre sú zoradené v skupinách, čo poskytuje jasný pohľad, v ktorom sa môžete rýchlo zorientovať.

Feature

Rozšíriteľnosť

Umožníme vám vytvoriť toľko formulárov, koľko je potrebné vo vašej spoločnosti, vyplniť toľko formulárov, koľko je potrebné, a sprístupniť ich ľubovoľnému počtu vašich zamestnancov.

Feature

Bezpečnosť údajov

Vaše údaje sú v bezpečí. Môžete si ich uložiť vo vlastnom cloude alebo u nás.

Feature

Integrita údajov

Sprístupnite svoje údaje vždy. Kedykoľvek a kdekoľvek s prístupom k sieti.

Feature

RÔZNE PLATFORMY

Výnimočné riešenie nášho používateľského rozhrania umožňuje použitie na niekoľkých platformách HW - stolových počítačoch pre kancelárske práce, tabletoch a mobilných telefónoch pre použitie priamo vo výrobnej oblasti alebo kdekoľvek mimo vašej kancelárie.

Platforms

ADAPTÍVNE RIEŠENIA A MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

V závislosti od vašich požiadaviek je možné nastaviť rôzne úrovne zabezpečenia aplikácií a správy údajov (pomocou najnovších šifrovacích technológií).

PRIAMY PRÍSTUP
ONLINE RIEŠENIE

Lokálna inštalácia celého riešenia priamo na servery klienta.

Cloudové riešenie (SAAS). Využite plný potenciál cloudovej technológie pri nasadzovaní kontajnerov nášho riešenia.

NAŠA FUNKCIONALITA

PRISPÔSOBENIE VIZUÁL
PODMIENENÁ LOGIKA
Použitie funkcie Drag and Drop pri tvorbe
E-mailová notifikácia
Nahrávanie súborov
Sumár výsledkov
Iba jeden formulár
Iba jeden formulár
Ukážky uložených formulárov
Databázové riešenie
Iba .xlsx
Iba .xlsx
.xlsx, mySql
Automatická redukcia veľkosti obrázkov (na pozadí)
Vetvenie otázok
Iba pre sekciu
Výpočet skóre auditov
Priame pripojenie k obchodným spravodajským nástrojom
PlatformaCloudCloudCloud, lokálne riešenie
Schvaľovací proces
Status manažment
Priame pripojenie k BI nástrojom

ZAČNITE PRÁVE TERAZ

Ak máte pocit, že iFORMS by mohol splniť vaše očakávania a pomôcť udržať vaše firemné procesy, neváhajte to vyskúšať teraz.

VYSKÚŠAŤ ZDARMA
iForm Login

VYHODNOCOVANIE

 • Power BI

  Možnosť prepojiť všetky údaje s MS Power BI (alebo s akýmkoľvek iným nástrojom Business Intelligence nástrojom).

 • Prehľadnosť

  Možnosť zobrazenia všetkých zhromaždených dát.

 • Adaptácia

  Filtrovanie,zoraďovanie, výbery

 • Kapacity

  Neobmedzené možnosti veľkosti údajov (škálovateľná databáza).

Benefity

Dostupnosť

iForms je k dispozícii prostredníctvom vzdialeného prístupu pre užívateľov s prístupom na Internet

Flexibilita

možnosť pridávať ďalšie formuláre z rôznych oblastí, spravovať formuláre a používateľov

Aktuálnosť

po úprave formulára alebo tabule je všetko, čo musíte urobiť, publikovať a zmeniť v reálnom čase

Funkčnosť

všetko, čo potrebujete, je webový prehliadač, možnosť pripojenia k firemným IT systémom

Efektívnosť

náklady na riešenie môžu byť výrazne nižšie ako náklady na zber údajov v papierovej podobe a manuálne vyhodnotenie

Bezpečnosť

prístup len určeným používateľom, jasná identifikácia toho, kto, kedy a ako môže vyplniť formulár

Kalkulačka úspor

Vypočítajte si, koľko času a peňazí ušetríte

01 KROK

Hodinová mzda zamestnanca (€/hod.)

02 KROK

Koľko hodín mesačne strávi zamestnanec vytváraním a správou formulárov?

03 KROK

Koľko hodín mesačne strávia zamestnanci hodnotením výsledkov?

04 KROK

Koľko zamestnancov pracuje s formulármi?

CELKOVÝ NÁKLAD NA PRÁCU S PAPIEROVÝMI FORMULÁRMI (MESIAC).

NÁKLADY NA INVESTÍCIE IFORMS ZA MESIAC.

ODHADOVANÉ PRÍNOSY NASADENIA IFORMS (MESIAC).

UŠETRENÉ HODINY ZA MESIAC.

ODHADOVANÉ PRÍNOSY NASADENIA IFORMS ROČNE.

Ďalšie informácie o procese výpočtu nájdete vo formulári kontaktu.

KONTAKTUJTE NÁSVyskúšať zdarma

POUŽITIE iFORMS

iFORMS môže byť implementovaný v rámci spoločnosti vo viacerých oblastiach (oddeleniach) ako efektívny nástroj pre zber, digitalizáciu a vyhodnocovanie dát

01 VÝROBA
ZÁZNAMY O VYROBENÝCH KUSOCH

Evidencia dosiahnutého výrobného výkonu, vyrobeného sortiment, odpracovaných hodín, hodinových výrobných výkonov atď. 

ZÁZNAMY O PRERUŠENIACH

Evidencia prestojov a ich príčin: porucha stroja, chýbajúci material, chýbajúci operator, poškodený nástroj atď.

AUDITY NA PRACOVISKU

Rôzne typy auditov: 5S audit, audit vizuálneho manažmentu, procesný audit, Kamishibai audity atď.

02 KVALITA
ZÁZNAMY O CHYBÁCH

Evidencia počtu nepodarkov, typov nepodarkov, príčin nekvality, hodinová evidencia nekvality, evidencia nápravných opatrení atď. 

AUDITY KVALITY

Záznamy o vstupnej a výstupnej kvalite, audity na nápravné opatrenia z A3, audity kvality, záznamy vizuálnej kontroly s fotkami atď. 

ZÁZNAMY O MERANIACH

Záznamy predpísaných meraní výrobkov, záznamy z meraní veličín, evidencia výrobných podmienok, záznamy pracovných podmienok atď.

03 ÚDRŽBA
ZÁZNAMY AUTONÓMNEJ ÚDRŽBY

Záznamy operátora o realizácii vizuálnej kontroly, kontroly čistoty, kontroly stavu prevádzkových kvapalín, kontroly tlakov atď.  

ZÁZNAMY PREVENTÍVNEJ ÚDRŽBY

Záznamy údržby z kontroly stavu prevodov, napnutí remeňov, meraní vibrácií, opotrebovania nástrojov, doplnenia mazív atď.

ZÁZNAMY O PORUCHÁCH

Záznamy typov porúch, popis poruchy, fotka situácie, príčiny poruchy, čas opravy, spotrebované náhradné diely atď.

04 NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE
ZÁZNAMY KAIZEN NÁVRHOV

Evidencia zlepšovacích návrhov, fotka aktuálnej situácie, popis návrhu, obrázok návrhu, priloženie súboru atď.

ZÁZNAMY Z GEMBA WALKS

Evidencia účastníkov, evidencia zistení, evidencia navrhnutých opatrení, pridelenie zodpovedných za ich riešenie atď.

ZÁZNAMY VIACÚROVŇOVÝCH AUDITOV

Štruktúrovaný audit pre jednotlivé úrovne riadenia, s online zmenou štruktúry auditu podľa zadanej úrovne atď.

05 ĽUDSKÉ ZDROJE
ZÁZNAMY ŽIVOTOPISOV

Dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti, dĺžka praxe, najvýznamnejšie školenia, najvýznamnejšie úspechy atď.

ZÁZNAMY ZÁKAZNÍCKYCH PRIESKUMOV

Záznamy z prieskumov spokojnosti s pracovnými podmienkami, úrovňou komunikácie, systémom odmeňovania a motivácie atď.

ONLINE TESTOVANIE

Testovanie na konci zaučenia, vzdelávania, školenia, tréningu,  atď.

Kontaktujte nás

Contact