4 JAN, 2021
Blog cover 1

Zaručte bezpečné prostredie pre každého – iSAFETY

Možno ste ten, kto je zodpovedný za  bezpečnosť všetkých pracovníkov, ale bezpečnosť na pracovisku sa nedosahuje pomocou myslenia „my vs. oni“.

ČÍTAJ VIAC
AvatarMichal Gajdos
4 JAN, 2021
Blog cover 2

Zabudnite na prehrabávanie sa v životopisoch – riešenie iCV

Mnohí z vás ste už určite riešili nábor nových zamestnancov a v rámci neho sa stretávali s tým, že už len samotný proces výberu Curriculum Vitae a jeho porovnanie s vašimi očakávaniami je náročný.

ČÍTAJ VIAC
AvatarMichal Gajdos
4 JAN, 2021
Blog cover 3

Papierový zber informácií vs. Elektronický zber informácií

Existuje množstvo firiem a organizácií, ktoré používajú papierový zber informácií pomocou papierových formulárov.

ČÍTAJ VIAC
AvatarMichal Gajdos
4 JAN, 2021
Blog cover 4

Chcete efektívne vyrábať – digitalizujte dáta!

Vo svojej praxi sa častokrát stretávam so situáciou, že výrobné priemyselné podniky disponujú veľkým počtom modernej, výkonnej a hlavne drahej výrobnej techniky.

ČÍTAJ VIAC
AvatarMichal Gajdos
27 JULY, 2021
Blog cover 5

Papierový zber informácií vs. Elektronický zber informácií 2

Ak ešte stále váhate nad digitalizáciou svojich formulárov z dôvodu obavy o bezpečnosť, dostupnosť, rýchlosť tvorby formulárov, prístup k údajom a z dôvodu komplikovaného prepojenia na aické...

ČÍTAJ VIAC
AvatarMichal Gajdos